fb 

Mywed

Peter Oberta

Profesionální fotograf ...

Jánošíkove dni (JD) je folklórne podujatie, ktoré sa každý rok usporiadáva v Terchovej. Jej rozmerom a tradíciou sa radí medzi tie najvýznamnejšie na slovensku. Snaď väčšý ohlas má len Východná. Tak ako festival Východná má za zákulisie Tatry - slovenský symbol štátnosti, tak JD majú Terchovú a sňou aj Juraja Jánošíka a Veľký Rozsutec, svojím profilom pripomínajúci Kriváň. JD som navštívil po druhé aj keď Terchovú navštevujem posledné roky pravideľne. Čo vás hneď na prvý pohľad zaújme je pohodová atmosféra a spoločné nadšenie niekoľko tisícového davu. Toto nadšenie sa naplno prejaví, keď celý amfiteáter začne ako jeden mohutný chlap spievať Terchovskú hymnu: "V pondelok doma nebudem, ...". Raz som počul, že Terchová by sa mala stáť kultúrnou pamiatkou UNESCO, lebo počet obyvateľov je totožný s počtom muzikantov. A to veru dokazujú čerešničkou sobotného programu, keď pán dirigent oblečený napoli do fraku a napoli do kroja diriguje terchovskému orchestru čítajúci niekoľko desiatok členov. Zaujímavé na tom je, že sa zbor stretne raz za rok na skúšku pred JD - tu je vidieť ta dokonalá súhra. A na druhú stranu sympatické je zloženie zboru. Kďe v predných radách sedia náctiletí, následovaní generáciami skrz radi až k 80níkom na úplnom vrcholu.